top of page

Aj v tomto roku Vás prosíme o darovanie 2% / 3% / z daní nášmu OZ. Vďaka Vašej podpore realizujeme projekty – podporujeme kreativitu aj športovanie našich detí. Ako sme využili 2% v predchádzajúcich rokoch nájdete v bublinkách. ĎAKUJEME

 

Údaje potrebné na poukázanie 2%

názov: "Deti Devína - Naša Materská škola" - Občianske združenie

právna forma: Občianske združenie

sídlo: Slovanské nábrežie 4, 84110 Bratislava

IČO: 37929623

Tlačivá na stiahnutie a vyplnenie online:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie (editovateľné PDF - predvyplnené) a

b) Potvrdenie o zaplatení dane (online)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

4. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti

(vysielajúca organizácia) alebo

b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

(v roku 2018 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín)

použitie 2%
bottom of page