MŠ KREMEĽSKÁ

Tu začal príbeh nášho združenia. Rodičia s pani riaditeľkou Natáliou Takáčovou založili združenie a tak pomohli doplniť chýbajúce vybavenie škôlky a organizovať pre deti rôzne aktivity /maľovanie tričiek, zakúpenie gramofónu a rozprávkových platí, tlač kalendárov, nová preliezka na dvore, zakúpenie interaktívnej tabule, výtvarná v ateliéri ...

ŠKOLIČKA CHUTÍ

Školička chutí s Cookučkou  ... ÁNO, chutí ... to sa deti presvedčili na varení v Ateliéri...

aj na Deň Devínskych Detí a aj na Vianočnom bazáre  ..  čo chutilo najviac? Prídite ochutnať na najbližšiu Školička chutí :)

DIVADLO

Pozrite si krátke zostrihy z úžasných muzikálových predstavení našich detí.

NA STRÁNKE PRACUJEME

WORKSCHOPíky

Výtvarný Ateliér pripravuje dielničky pre deti na devínskych podujatiach ... Veľkonočné dielničky, Deň Detí Devína, Šarkaniáda a Mikáš.

Občas sa stretnú  v Ateliéri aj mamičky ... namaľovť si kraslice, vyrobiť šperk alebo adventný venček ... 

KONCERTíky
Devínskych Detí

Od roku 2011 začíname letné prázdniny koncertom v Kostole Sv. Kríža. Koncert s deťmi pripravuje Zuzka Lörincová.