VÝTVARNÝ ATELIÉR

Streda, štvrtok a piatok poobede kreslíme, maľujeme, striháme, modelujeme … v ateliéri. Práce našich šikovných výtvarníkov vystavujeme vždy na konci školského roka v Dome kultúry v Devíne.

Naše úspechy na výtvarných súťažiach doplníme už čoskoro!

Deti pracujú pod vedením Ivetky Haasovej, Daniely Kytkovej a Miriany Materákovej :)

ŠKOLIČKA CHUTÍ

Školička chutí s Cookučkou  ... ˇÁNO, chutí ... to sa deti presvedčili na varení v Ateliéri...

aj na Deň Devínskych Detí a aj na Vianočnom bazáre  ..  čo chutilo najviac? Prídite ochutnať na najbližšiu Školička chutí :)

ŠPORTOVISKO

Začali sme! Po dvoch rokoch od myšlienky zrekonštruovať športové ihrisko v areáli základnej školy na Kremeľskej ulici, jediné v Devíne, máme za sebou prvú etapu prác! Ciel'om je premenit' zdevastovanú asfaltovú plochu, pôvodné športové ihrisko, na moderné viacúčelové "Športovisko" špičkovej kvality, s liatym tartanovým povrchom. Na zrevitalizovanom športovisku si zahráme streetball, minifutbal, volejbal, hokejbal, florbal. deti, teenageri aj rodičia. Športovisko bude počas vyučovania k dispozícii žiakom školy. Po vyučovaní, počas víkendov a školských prázdnin pre verejnosť.

KALENDÁRiky

VEĽMI SA TEŠÍME Z NOVÉHO KALENDÁRA 2019

DETÍ DEVÍNA / TLAČ kalendára sme financovali z 2% a s podporou grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy - ĎAKUJEME! V kalendári nájdete prácu každého škôlkára navštevujúceho MŠ Kremeľská – 30 detí a 31 detí, ktoré tvoria vo Výtvarnom Ateliéri Devín. Kalendár si môžete kúpiť v MŠ na Kremeľskej ulici počas prevádzky, alebo vo Výtvarnom Ateliéri. Pýtajte sa mailom :) atelierdevin.mira@gmail.com 

NEVÁHAJTE, ešte vás do konca roka poteší veeeľa veselých obrázkov :)

Kúpou podporíte tvorivé deti - aktivity nášho združenia :)

predajná cena: 5 eur /ks

WORKSCHOPíky
DIVADLO

Výtvarný Ateliér pripravuje dielničky pre deti na devínskych podujatiach ... Veľkonočné dielničky, Deň Detí Devína, Šarkaniáda a Mikáš.

Občas sa stretnú  v Ateliéri aj mamičky ... namaľovť si kraslice, vyrobiť šperk alebo adventný venček ... nakuknite do KALENDÁRikA  :)

Pozrite si krátke zostrihy z úžasných muzikálových predstavení našich detí.

KONCERTíky
Devínskych Detí

Od roku 2011 začíname letné prázdniny koncertom v Kostole Sv. Kríža. Koncert s deťmi pripravuje Zuzka Lörincová.

MŠ KREMEĽSKÁ

Tu začal príbeh nášho združenia. Rodičia s pani riaditeľkou Natáliou Takáčovou založili združenie a tak pomohli doplniť chýbajúce vybavenie škôlky a organizovať pre deti rôzne aktivity /maľovanie tričiek, zakúpenie gramofónu a rozprávkových platí, tlač kalendárov, nová preliezka na dvore, zakúpenie interaktívnej tabule, výtvarná v ateliéri ...

© 2017 "Deti Devína - Naša Materská škola" občianske združenie /proudly created with Wix.com