top of page

NA STRÁNKE PRACUJEME

WORKOUT dokončený

Devínske deti mali veľkú radosť, keď sa im koncom minulého roka, pod záštitou Občianskeho združenia Deti Devína – Naša Materská škola, podarilo vyhraťpilotný ročník súťaže DETI PRE BRATISLAVU 2019, ktorej vyhlasovateľom bol Metropolitný inštitút Bratislavy. Táto skvelá skutočnos umožnila rozbehnúť projekt a následnú výstavbu nového workoutového ihriska v priestore

za základnou školou.

Celý článok od Mateja Lörinca si prečítajte 

v Devínčanovi na 3. strane, TU!

Devincan_workout_4-2020_def-3.jpg

1. miesto

a mimoriadna cena pre Deti Devína!

December 11, 2019

Deti Devín sa v pilotnom ročníku súťaže “Deti pre Bratislavu”,  vyhlasovateľom bol Metropolitný inštitút Bratislavy, umiestnili na 1. mieste a získali na realizáciu svojho projektu „Workout pre deti Devína“ sumu vo výške 3 000 eur. Zároveň vzhľadom na dopad projektu, sa porota rozhodla udeliť projektu aj mimoriadnu cenu v hodnote 5 000 eur. Témou súťaže boli Ekológia a verejný priestor a/alebo Kultúra a solidarita. Súťaž prebiehala do konca novembra. Zapojiť sa do nej mohli základné školy, občianske združenia a iné inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám pre deti vo veku 7 až 15 rokov.
Porotcovia oceli, že veľmi trefne prostredníctvom videa predstavili svoj návrh, že si sami zvolili čo potrebujú a chcú v lokalite vo svojom voľnom čase robiť. Na jar nám na Športovisku pribudne workout. Cenu za Deti Devína prevzal v Primaciálnom paláci od primátora Matúša Valla Janko Tóth. Našim šikovným ďeťom gratulujeme a tešíme sa z úspechu!

DETIpreBratislavu.jpg
bottom of page