Výtvarný Ateliér Devín sme založili v roku 2014. Deti z Devína už nemusia cestovať do ZUŠiek do okolitých mestských častí

V Ateliéri tvorí takmer 70 detí a každý školský rok ukončíme slávnostnou vernisážou v Dome kultúry Devín, kde si môžete pozrieť výber z najlepšíc prác od každého malého výtvarníka.  Aj v tomto školskom roku deti pracujú pod vedením Ivetky Haasovej, Daniely Kytkovej a Miriany Materákovej. Naše talentované deti získali tieto ocenenia.

LETNÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR

June 08, 2020

Letný Ateliér v Devíne je denný tábor s výtvarým zameraním. Deťom poskytne zaujímavý program pod vedením profesionálnych výtvarníčiek - Mgr.art Daniela Kytková, Mgr.art. Iveta Haasová, Mgr.art. Mira Materáková. Pracovať budeme s rôznymi výtvarnými technikami a materiálmi (kresba, maľba, modelovanie - tempera, akryl, sádra, hlina...) Program bude doplnený aktivitami v prírode, návštevou hradu, zoznámením sa s tvorbou známych umelcov. Tábor je pre deti od 6 rokov, denne od 8h do 16h. /poplatok je 145€ / 5 dní

V cene poplatku je zahrnutý všetok materiál a náklady spojené s prevádzkou letného výtvarného ateliéru, strava a pitný režim. Maximálny počet detí je 12. PRIHLÁŠKA / TURNUSY:

6.-10. júl

20.-24. júl/obsadené

10.-14. august /obsadené

24.-28. august/voľné 1 miesto


P R O G R A M :
Nástup od 8,00h – 8,30h, odchod od 16,00h - 16,30, obed 12,00-13,00h
• Kreslenie, maľovanie,
• Modelovanie z hliny a vylievanie zo sadry
• Koláže, asambláže
• Experimentovanie s materiálmi
• Landart, inštalácie v prírode
• Štúdie umeleckých diel a ich kópie
• Kreatívna tvorba plastík, reliéfov
• Návšteva hradu, resp.galérie a múzea
• Kresba v plenéri
Deti budú mať zabezpečené:
• Dezinfekčné prostriedky
• Vetranie a dlhodobý pobyt na čerstvom vzduchu
• Materiál, nástroje a pomôcky
• obed v miestnej reštaurácii
• celodenný pitný režim
• vstupné do galérií
• občerstvenie počas celého dňa (ovocie, koláčiky)
• fotodokumentácia akcie


Č O S I T R E B A D O N I E S Ť :
• Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
• Pohodlné oblečenie, ktoré sa môže aj ušpiniť
• Športová obuv a ruksak
• Pokrývka hlavy, opaľovací krém
• Fľaša na vodu
• Repelent
• Fotokópia zdravotného poukazu poistenca

Prihlášky vyplnené a podpísane poslať emailom v čo najkratšom čase. Alebo vhodiť do schránky na dverách ateliéru. Prihlášky: atelierdevin.mira@gmail.com, atelierdevin.daniela@gmail.com 

ZÁPIS na školský rok 2019/20

August 25, 2019

Srdečne pozývame deti, ktoré k nám do Ateliéru ešte nechodili, aby sa prišli pozrieť a zapísať sa do našej výtvarnej školy, vo štvrtok 5.9. alebo v piatok 6.9. od 15:00 do 17:00. Ateliér sa nachádza v samostatnej budove, v školskom areáli, oproti kotolni.  Výber z diel vytvorených v minulom šk. roku si môžete pozrieť na výstave v DK Devín. Do Ateliéru prijímame deti od 5 rokov. Vybrať si môžu zo štyroch termínov:

utorok 14:45- 16:15 / streda 14:45- 16:15 / štvrtok 15:15 - 16:45 / piatok 14:45- 16:15 - o voľných miestach sa informujte mailom: atelierdevin.mira@gmail.com

TEŠÍME SA NA VÁS! Mira Daniela a Ivetka


Výtvarný Ateliér Devín - výtvarná škola - prevádzkuje “Deti Devína - Naša Materská škola” - občianske združenie
-    OZ zabezpečí profesionálne vedenie výtvarnej školy

-    vyučujeme 1x do týždňa, vyučovacia hodina trvá 90 min bez prestávky - 75min tvorenia + 15 min príprava a upratovanie.

-    poplatok za výtvarny ateliér na školský rok 2019/2020 je 240 Eur.
-    v poplatku je zahrnutý všetok materiál potrebný na prácu a náklady spojené s prevádzkou výtvarného ateliéru /za neprítomnosť na vyučovaní sa poplatok neznižuje, v prípade dlhodobej absencie zľavu poskytujeme na požiadanie - individuálne
-    deti navštevujúce ZŠ Česká v Devíne - 1. a 2. ročníka prichádzajú resp. odchádzajú z Ateliéru spolu, v sprievode vyučujúceho z Ateliéru, od 3. ročníka prichádzajú resp. odchádzajú z Ateliéru samostatne, pred začiatkom vyučovania ich vyučujúci upozorní  na začiatok hodiny
-    podpísaná a odovzdaná záväzná prihláška je podmienkou prijatia dieťaťa do Ateliéru
-    začiatok školského roka: 9. 9. 2019 / koniec školského roka: 19. 6 2020, počas školských prázdnin a štátnych sviatkov je Ateliér zatvorený.

 

Na vaše otázky vám radi odpovieme na zápise alebo mailom: atelierdevin.mira@gmail.com

MÁME NOVÝ KALENDÁR!

December 18, 2018

Skvelý darček k Vianociam a  Nový rok 2019 môže prísť :)  Kalendár 2019  nášho OZ s obrázkami našich detí - z Ateliéru a MŠ na vás čaká v Ateliéri aj v MŠ na Kremeľskej ulici. Nestíhate sa zastaviť pred prázdninami? Napíšte nám, urobíme všetko preto. aby sa k vám dostal :) Bude vás tešiť celý rok! /cena je 5,- eur/
Kalendár 2019 vydalo OZ s podporou grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy. Ďakujeme.

VÝSTAVA BOLA KRÁSNA

November 24, 2018

Ďakujeme všetkým pedagógom za obetavú prácu s deťmi, za účasť v

I. ročníku výtvarnej súťaže pre deti zo Základných umeleckých škôl v našom meste. Veríme, že výstava je inšpiráciou do ďalšej tvorby a naši výtvarníci sa budú stretávať u nás v Devíne každý rok :)

Ďakujeme za podporu hlavnému mestu Bratislava z grantového programu ARS BRATISLAVENSIS a mestskej časti Bratislava - Devín - pani starostke Ľubici Kolkovej.

Mira Materáková, Daniela Kytková a Iveta Haasová

Please reload

© 2017 "Deti Devína - Naša Materská škola" občianske združenie /proudly created with Wix.com