top of page

MŠ Kremeľská

February 28, 2017

Tu začal príbeh nášho združenia. Rodičia s pani riaditeľkou Natáliou Takáčovou založili združenie a tak pomohli doplniť chýbajúce vybavenie škôlky a organizovať pre deti rôzne aktivity /maľovanie tričiek, zakúpenie gramofónu a rozprávkových platí, tlač kalendárov, nová preliezka na dvore, zakúpenie interaktívnej tabule, výtvarná v ateliéri ...

Please reload

bottom of page